00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

کاربرد

برای گیلانس کاری فلزات

ابعاد (میلیمتر)

10 تا 50 سانتی متر

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی