• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

g1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

کرومیک

کرومیک پودری به رنگ قرمز تیره، خالص و بدون بو، مانند شن و ماسه است. این اسید در واکنش با کروم باعث درخشندگی و براقی فلز می گردد. دارای شناسه پاپکم 24425 می باشد. در انواع صنعتی و آزمایشگاهی تولید می شود.

اسید کرومیک زمانی که در معرض هوا قرار می گیرد بسیار در تنفس تاثیر گذار بوده و میتواند از منافذ پوست عبور کند.

تماس با این اسید می تواند به شدت باعث تحریک ، سوزش پوست و چشم شود و در نهایت منجر به آسیب رساندن به چشم ها شود.

تنفس اسید کرومیک می تواند بینی ،گلو را تحریک کرده و باعث سرفه ، خس خس سینه و یا ضعف شود.

کرومیک موجب بروز حساسیت می شود، اگر دارای آلژی هستید از قرار گرفتن در معرض آن بشدت خود داری کنید.


محصولات مرتبط