00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN
عکس مقاله

تعریف مواد شیمیایی

یک نمونه رایج در تعریف مواد شیمیایی>، آب است. این ماده همه جا ویژگی یکسان دارد و نسبت هیدروژن به اکسیژن آن همیشه به یک اندازه است؛ یعنی نمونه آنچه از رودخانه گرفته شود و چه در آزمایشگاه ساخته شود، یک ویژگی دارد. مواد شیمیایی که در یک فرآیند با هم واکنش می دهند دیگر نمیتوانند از هم جدا شوند و در طبیعت مواد شیمیایی که خالص یافت شوند بسیار نادر هستند.

شماری از این نوع مواد شیمیایی عبارتند از : الماس، طلا، سدیم کلراید و شکر. به طور کلی مواد شیمیایی از سه نوع جامد، مایع و گاز تشکیل می شوند و ممکن است که مواد شیمیایی با تغییر فشار و حرارت به شکل های مختلف خود در آید.

انواع-مواد-شیمیایی - مواد-شیمیایی-فروش - لیست مواد شیمیایی - مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی - مواد شیمیایی چیست - مواد-شیمیایی-صنعتی - تعریف-مواد-شیمیایی - مواد شیمیایی مرک - مواد-شیمیایی-در-تهران و خراسان رضوی - msds مواد شیمیایی - مواد-شیمیایی-chemical

مشاهده بیشتر