00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

معرفی سودمایع Articles

سود پرک در صنایع پتروشیمی به تولید می رسد و دارای مصارف فراوان صنعتی و غیر صنعتی می باشد. سود مایع بصورت سود سوز آور مایع تولید می شود که به سود کاستیک نیز معروف است. خلوصی 50 درصدی دارد. مشخصات ظاهری آن ماده ای شفاف و بی رنگ و همچنین بدون بو است. سود مایع خاصیت سوزانندگی دارد و در صورت تماس با چشم و پوست خطرناک می باشد. سود مایع کاستیک بسیار ناپایدار و واکنش دهنده است و اگر در معرض هوای آزاد قرار گیرد با جذب کردن گاز کربنیک تغییر ماهیت می دهد.

دریافت اطلاعات کامل در مورد محصول سود پرک و سود مایع و دریافت آنالیز و ایمنی و همچنین اطلاع از نحوه فروش و قیمت دهی در سایت تهران اسید.

محصولات مرتبط Related products