• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

deab.png

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

قیمت دی اتانول آمین

دی اتانول آمین مایعی است بی رنگ و چند خاصیته، زیرا هم آمین است و هم یک دی ال. مانند سایر آمین های آلی، دی اتیلن آمین یک باز ضعیف است. خواص آب دوستی الکل ها را دارد و در آب محلول است. آمیدهای تهیه شده از DEA نیز خواص هیدروفیلیک دارند. دی اتانول آمین با بهترین قیمت در شرکت تهران اسید در بشکه های 230 کیلوگرمی و گالن های 20 لیتری به فروش می رسد.


کلمات کلیدی :

مونو اتانول آمین - دی اتانول آمین چیست - دی اتانول آمین msds - کاربرد دی اتانول آمین - کوکونات دی اتانول آمید- قیمت دی اتانول آمین - منو اتانول آمین - فروش دی اتانول آمین - فرآورده های نفتی - آرایشی بهداشتی - ترش و شیرین - آمین ها - حلال ها.


محصولات مرتبط