• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

واکنش کلر و نوشابه

مقداری پودر کلر را در یک لیوان نوشابه می ریزیم و پس از چند ثانیه بر اثر واکنش کف بسیار زیادی از ظرف خارج می شود.


محصولات مرتبط