• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

jjavii13.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

فروش آمونیاک

بازرگانی کیمیا تهران اسید فروشنده انواع مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی محصول آمونیاک را با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی عرضه می کند. آمونیاک از مهم ترین ترکیب هیدروژنه ازت می باشد و در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت بوجود می آید.

کلکات کلیدی

آمونیاک چیست - آمونیاک - آمونیاک مایع - آمونیاک خشک - آمونیاک خوراکی - فروش آمونیاک - قیمیت آمونیاک


محصولات مرتبط