• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

so9.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سدیم

سیانور سدیم


یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که با نماد Na و عدد اتمی 11 شناخته می شود. فلزی واکنش دهنده و مومی شکل که به گروه فلزات قلیایی متعلق می باشد. سدیم به شدت واکنش دهنده که با شعله زرد رنگی می سوزد و در هوا اکسید شده و با آب بشدت واکنش می دهد. سدیم در حالت فلزی عنصر لازم برای ساختن استرها و ترکیبات آلی است. این عنصر قلیایی وجود آورنده عنصر حیاتی نمک طعام نیز می باشد. کاربردهای دیگر آن می توان به استفاده در ساخت صابون و ترکیبش با اسیدهای چرب اشاره کرد. سدیم در حالت پودر در آب خاصیت انفجاری خواهد داشت و با عناصر دیگر به راحتی تجزیه و ترکیب می شود. همیشه باید هنگام کار با سدیم احتیاط کامل را رعایت کرد و بایستی در نفت یا روغن های مخصوص نگهداری شود. دانشمندان پس از مطالعات بسیار دریافتند که سدیم یک عنصر بسیار حیاتی برای بدن می باشد. سدیم الکترولیت موجود در بدن می باشد. الکترولیت ها جز عناصری هستند که در بدن وظیفه تنظیم آب بدن، ثبات اسیدیته بدن و بسیاری از اعمال دیگر را بر عهده دارند. سدیم بیشتر در مایعی که اطراف سلول های بدن را فرا گرفته موجود است.


محصولات مرتبط