• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

BASTANI.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

ثعلب صنعتی

سی ام سی


در سال های نه چندان دور استفاده از گیاه ثعلب در بستنی های سنتی ایرانی مرسوم بوده است. امروزه می توان گفت از این گیاه دیگر در صنعت تولید بستنی استفاده نمی شود. این عدم استفاده از ثعلب دلایل گوناگونی دارد که از جمله مهم ترین آنها قیمت این ماده و کمبود منابع آن می باشد. در سال های اخیر قنادها و متخصصین صنایع غذایی، خلا وجود ثعلب در انواع بستنی را با سایر صمغ های طبیعی و سنتزی پر کرده اند. از مهم ترین این صمغ های جایگزین CMCیا کربوکسی متیل سلولز می توان نام برد که بدلیل جایگزین شدن CMC با گیاه ثعلب در فرمولاسیون بستنی سنتی ایرانی، به CMCثعلب صنعتی هم می گویند. بعد آنکه کاملا CMCدر فرمول بستنی های سنتی جای خود را باز کرد، امروزه حتی استفاده از نام ثعلب به جای CMC مرسوم شده است. حال آنکه بسیاری از مواقع، این ماده را در شاخه های دیگر صنایع غذایی با نام مستعار ثعلب می شناسند.

کلمات کلیدی :

کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، سی ام سی، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، سلولز، فروش کربوکسی متیل سلولز، معرفی کربوکسی متیل سلولز، خواص فیزیکی و شیمیایی کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، متیل سلولز چیست، CMC، ثعلب صنعتی، ثعلب چیست، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی.


محصولات مرتبط