• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

ab7.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

تفاوت آب مقطر و آب دیونیزه

آب مقطر به روش تقطیر تولید شده است به این صورت که آب را به دمای جوش رسانده و بخارهای حاصل را در ظرفی دیگر جمع آوری کرده و دوباره با کاهش حرارت به حالت مایع در می آید.


طی این فرآیند ناخالصی های موجود در آب از آن جدا شده است. اما هنوز یون هایی در آب مقطر وجود دارند که در این حالت آب را دوباره از فیلتر های بسیار بسیار ریزی عبور می دهند که این عمل یون های باقی مانده را جدا می کند، که موجب تولید آب دیونیزه می شود در واقع آب دیونیزه بالاترین درجه از خلوص آب مقطر می باشد. که کلیه املاح ، ناخالصی و یون های آن گرفته شده است.


محصولات مرتبط