00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

حضور کیمیا تهران اسید در نمایشگاه مواد شیمیایی Articles

حضور کیمیا تهران اسید در اولین نمایشگاه مواد شیمیایی

کیمیا تهران اسید

حضور کیمیا تهران اسید در این نمایشگاه مورد استقبال گرم مشتریان و بازدید کنندگان قرار گرفت و این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های مواد شیمیایی شناخته شد.

حضور رئیس اتحادیه در غرفه کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید

حضور مشتریان در غرفه کیمیا تهران اسید

 کیمیا تهران اسید

حضور پرسنل در نمایشگاه

 کیمیا تهران اسید

حضور مسئولان صنف مواد شیمیایی در نمایشگاه

 کیمیا تهران اسید

بازدید فعالان صنعت شیمیایی از کشور عراق

 کیمیا تهران اسید

برگزاری جلسات متعدد پیرامون برگزاری نمایشگاه

 کیمیا تهران اسید

شهر آفتاب میزبان اولین دوره برگزاری نمایشگاه مواد شیمیایی

کیمیا تهران اسید