• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

acidkoloridrikb.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

اسید کلریدریک چیست؟

محلول شفاف، بی رنگ، به شدت تند بو و اسیدی خورنده.


معرفی اسید کلریدریک :

محلول شفاف، بی رنگ، به شدت تند بو و اسیدی خورنده،در گروه مواد شیمیایی پایه قرار دارد و کاربردهای بسیار گسترده ای در حوزه صنعت دارد. بر اساس گفته ها جابربن حیان کاشف این اسید بوده و برای جرم گیری از سطوح مختلف استفاده می شود. همچنین این اسید در معده وجود دارد و به هضم غذا کمک می کند.استشمام بخاری که از آن متصاعد می شود بسیار خطرناک است. چکیدن قطره ای از اسید کلریدریک بر روی قسمتی از بدن باعث تولید تاول و جراحات شدید می شود.


کلمات کلیدی :

اسید کلریدریک - اسید معده - رفلاکس معده - جوهر نمک - جوهرنمک - هیدروکلریک اسید - اسید و باز - اسید هیدروکلریک - اسید صنعتی - فرمول جوهر نمک - قیمت اسید کلریدریک - استفاده از جوهر نمک - اسید کلریدریک 37 درصد - کاربرد هیدروکلریک اسید- فروش اسید کلریدریک - اسید کلریدریک چیست - اسیدهای معده - اسید ال اس دی - فرمول شیمیایی جوهر نمک - جوهر نمک چیست .