• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

am1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

آمونیاک چیست

مهم ترین ترکیب هیدروژنه ازت بوده، در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار حاصل می گردد. این ماده گازیست بی رنگ با مزه فوق العاده تند و زننده که اشک آور و خفه کننده نیز می باشد. گاز آمونیاک از هوا سبک تر بوده و بسیار راحت به مایع تبدیل می شود. بدلیل کشف این محلول در مصر باستان در نزدیکی معبد آمون آمونیاک نام گرفت. آمونیاک نخستین بار بدست شیمیدان بزرگ جابربن حیان شناخته شد. در اوایل آمونیاک اغلب از روش تقطیر خشک سبزیجات نیتروژن دار و فضولات حیوانی بدست می آمد. در عصر حاضر روش های مدرن تولید آمونیاک ابتدا گاز طبیعی و یا نفت را به گاز هیدروژن تبدیل می کنند.

کلکات کلیدی

آمونیاک چیست - آمونیاک - آمونیاک مایع - آمونیاک خشک - آمونیاک خوراکی - فروش آمونیاک - قیمیت آمونیاک


محصولات مرتبط