• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

AB-RADIATOR400.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

آب رادیاتور

آب مقطر


نحوه ی صحیح نگه داری از باتری :

آب رادیاتور درجه یک و استاندارد شامل 50% آب مقطر و ما بقی آن ضدیخ، ضد جوش ، ضد رنگ و چرب کننده است.

1. در صورتی که به مدت طولانی از خودرو استفاده نمی کنید باتری را از روی خودرو باز کنید

2. از شارژ کردن اضافی باتری خودداری کنید.

3. تمیز بودن قطبین باتری را کنترل کنید.

4. سعی کنید اتومبیلتان را فصل سرما بیشتر در مکان های گرم پارک کنید.

5. از جابه جایی زیاد باتری پرهیز کنید و در هنگام پر کردن خانه ها از آب اسید مراقب باشید زیرا ریختن آب اسید بر روی بدنه خودرو باعث پوسیدگی آن می شود.

6. بررسی ارتفاع سطح مایع الکترولیت را در مناطق گرمسیری یا فصل تابستان 2 هفته یکبار و در مناطق سردسیر یا فصل زمستان ماهی یکبار بررسی نمایید.