• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

siyahqalam1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید

محلول سیاه قلم

توضیحات

به عملیاتی گفته می شود که طی آن با قرار دادن سطح یک فلز در یک محلول که عموما اسید می باشد. به بررسی و شناسایی فازها و دانه ها و همین طور مرز دانه ها در سطح فلز توسط میکروسکوپ نوری می پردازند. سیاه کاری روشی تزئینی است که روی فلزها انجام میگیرد. بر روی فلز شیارها و گودال هایی ایجاد می کنند تا ماده سیاه کاری در درون آنها قرار گرفته، پخته و آماده شود. بر روی سطح فلز بر اساس طرح مورد نظر با حکاکی، قلم زنی، تراشکاری، اسید کاری، اره کاری، نصب دیواره و راه های دیگر حفره ها و شیار ها و لبه هایی ایجاد کرده و ماده سیاه کاری را درون آنها ریخته، با کمک حرارت آن را ذوب نموده و پس از سرد شدن تمیز کاری می کنند.

  • نام :
    ایمیل :
    پیغام :